Povinný e-learningový kurz Fair Play

Závodníci, kteří jsou držiteli licencí IOF jsou k zachování platnosti licence povinni absolvovat e-learningový kurz Fair Play.

Vzdělávací kurz IOF o Fair Play je dostupný v e-learningové formě na adrese education.orienteering.sport

Tento kurz je doporučený pro každého, kdo se účastní soutěží IOF, včetně funkcionářů; pro závodníky je povinný.

Závodní licence IOF je povinná pro všechny závodníky účastnící se seniorských (Elite M/W 21) světových šampionátů a závodů světového poháru. Licence je roční a platí pro všechny disciplíny.

E-learningový kurz Fair Play IOF je jedním z šesti výstupů projektu IOF Fair Play, který byl zahájen po valném shromáždění konaném v roce 2020. Cílem tohoto projektu je zlepšit povědomí o Fair Play, vyhodnotit, jak v otázkách Fair Play postupovat a zlepšit znalost pravidel soutěží IOF, která Fair Play podporují.

Všechny tyto kurzy jsou bezplatné. Zájemci se musejí registrovat, aby získali ke kurzům přístup, aby mohl být sledován jejich postup a aby jim na závěr při dokončení kurzu mohl být vystaven odpovídající certifikát.

S návrhy na vylepšení tohoto proesu nebo s návrhy oprav a úprav se obraťte na e-mailem adresu iof@orienteering.sport.