Vydán bulletin 3

Druhý květnový týden jsme s adviserem a národním kontrolerem strávili v lese a dnes byl vydán třetí bulletin (viz sekce Bulletiny).

Z novinek mimo standardní obsah bychom rádi zmínili informace o banketu, parkovacích kartách a veřejných závodech a rovněž žádost o poskytnutí informací o tom, jaký druh vozíku závodník používá a zda hodlá na časovkách ukazovat.